Referat fra generalforsamling i Georg Jensen Selskabet afholdt d. 31. august 2006.

1. Valg af dirigent: Morten Møller Georg Jensen, referent Morten Møller Georg Jensen.

2. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.

3. Formand Michael Krogsgaard aflagde bestyrelsen beretning:

Årsberetning fra bestyrelsen 2005-2006.

Efter et heftigt 2004 har 2005 været roligt. Som nævnt ved sidste generalforsamling har vi arbejdet lidt med oplæg til en udstilling på Bass Museum i Miami Beach i 2008 eller 2009. Udstillingen skal bygge videre på "Den ukendte Georg Jensen" men være mere struktureret hvad angår smykkerne. Vi er i starten af 2006 begyndt at arbejde med dette projekt, men vi har endnu ikke nået at lave et konkret forslag med genstande.

Bestyrelsen er imidlertid gået i gang med et andet udstillingsprojekt med den foreløbige titel "4 gange Jensen" om Georg Jensen og hans 3 kunstneriske sønner: Jørgen, Søren og Ib. Selvom de 4 personer er meget forskellige i deres kunstneriske udtryk og materiale, er der en række fælles træl, som gør det spændende at lave en kombineret udstilling. Vi forhandler for øjeblikket om et sted at afholde udstillingen, idet vi denne gang vil slå os sammen med et museum. Der er planlagt en bog i relation til udstillingen

Vi har desværre ikke nået at lave et nyt nummer af Georg Jensen Magazine, men stoffet er næsten klar, så vi håber at udsende det til oktober. Samtidig med udsendelsen af tidsskriftet vil vi kræve kontingent fra de, der ikke er familiemedlemmer.

Vores projekt "Georg Jensen i Paris" hviler lidt, indtil "4 gange Jensen" er på skinner.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabet fremlagdes og blev godkendt. En mødedeltager stillede spørgsmål ved BG-bankens gebyr på 300,- årligt evt. kunne spares ved at afskaffe giro og benyttes sig af netbank i stedet for. Dette vil blive undersøgt.

5. Bestyrelsen var på valg, og alle blev genvalgt.

6. Revisor var på valg, Morten Møller Georg Jensen blev genvalgt.

7. Der var ingen emner under evt.

Michael Krogsgaard redegjorde for samarbejdet mellem Johan Rohde og Georg Jensen. Herefter fortalte Jørgen Rohde om sine erindringer fra tiden med sin gran onkel Johan Rohde. Der blev vist maleri og kobberstik af Johan Rohde.

Andet punkt på aftens program var et kort oplæg fra Københavns Slagterlaugs oldermand Niels Michelsen om slagterlaugs pokalen og dennes anvendelse.

Til sidst kunne formanden afsløre den hidtil hemmeligholdte identitet af "Lægedatteren fra Hørsholm". Et spændende stykke kærligheds historie.

Morten Møller Georg Jensen

 

Referat fra Generalforsamling 31. august 2005.

11. tilstede det blev holdt Voldmestergade.

Valg af dirigent og referant.

Ellis Tauber-Lassen blev valgt.

2.

Beretning.

Siden udstillingen på Øregaard har bestyrelsen ligget lidt stille, der har ikke være mange møder.

Vi arbejder på at udgive et Georg Magasin nr. 2.

Der blev vist billeder fra sidste års generalforsamling, hos Sjødals sølvsmedie.

Udstilllinger.

På Øregaard udstillingen blev vi kontaktet af Det Danske Hus i Paris der var interesseret i at få udstillingen derned.

Det blev en mindre udstiling, opdelt i epoker og meget flot sat op i montre af plexiglas. Det var en stor succes med over 6000 besøgende og gode anmeldelser i de franske aviser. Kataloget fra Øregaard blev oversat til fransk.

Michael har været meget med i planlægningen og var dernede, så der blev vist billeder fra udstillingen.

Der er forberedelser i gang til endnu en udstilling i Florida, USA, i 2008. Vores medlemmer, Ungers der bor i Florida er med i tilrettelæggelsen. Der er stadig meget tilrettelæggelse og beslutninger. Michael har været derovre og set på lokaliteterne, så derfra kunne ogå vises billleder.

Fremlæggelse af regnskab.

Morten Gerorg Jensen fremlagde regnskab, der blev godkendt.

Det blev foreslået at sælge postkort via internettet.

Valg af bestyrelse.

Der afholdes ikke valg i år.

6. Valg af revisor.

Morten Georg Jensen blev valgt.

7. Evt.

Ingen punkter under evt.

Programmet efter generalforsamlingen:

Michael Krogsgaard fortalte om udstillingen: Georg Jensen Jewelry på Bard Graduate Center for studies of the dekorative Arts. New York. Der er åben fra 14. juli til september 2005.

Plagiater og farfalskninger af Georg Jensen smykker og korpus.

Michael kom med en meget fin gennemgang af hvad man skulle tage sig i agt for. Der bliver fremstilet mange vare både smykker og korpus, som giver sig ud for de ægte. Som køber bør man være på vagt og tænke over dette:

Lyder sælgers historie rigtig?

Virker varen som den skal når den holdes i hånden?

Er varen repareret eller ændret?

Er den stemplet pænt?

Kender du sælger og sælgers ry?

 

 

Referat af generalforsamlingen 31.8.2004.

Vi mødtes på Erik Sjødahls atmosfærefyldte sølvsmedje i Læderstræde. Sjødahl arbejder efter originale teknikker, fuldstændig som Georg Jensen gjorde. Vi fik en levende indføring i, hvordan arbejdet med sølvgenstande foregår, hvordan man hamrer en genstand op fra bunden, hvordan man presser, trykker og slider – og vi prøvede selv at rette buler ud og at ciselere. En meget spændende forevisning.

Herefter valgtes Søren Kjeldsen til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var udsendt mere end 3 uger tidligere.

Michael Krogsgaard fremlagde bestyrelsens beretning for året 1.9-03 – 31.8.04:

Det seneste år har været det travleste i Georg Jensen Selskabets historie. Heldigvis kan vi glæde os over et rigtig flot resultat af alle de anstrengelser, som en række af selskabets medlemmer har lagt i udstillingen ”Den ukendte Georg Jensen” på Øregaard Museum.

Afholdelse af en udstilling i anledning af 100 året for åbningen af Georg Jensens lille sølvsmedje i Bredgade har stået højt på Selskabets ambitionsliste siden Selskabet blev etableret i 2000. Allerede sidste forår havde vi truffet aftale med Øregaard Museum om at udstillingen skulle vises i museets smukke lokaler. Det var vi specielt glade for, fordi Georg Jensen i mange år boede tæt ved Øregaard. Udstillingens formål var at vise en række mindre kendte sider af Georg Jensens store livsværk og gøre det på en personlig måde, så personen og kunstneren blev nærværende. Især hans billedhuggerarbejder, keramik, modeller til Ipsen og Bing & Grøndahl samt de tidlige sølvarbejder 1899-1906 var ret ubeskrevne blade i Georg Jensens historie, ligesom senere produktionen af sølvtøj til Palads Hotel, hans lille sølvsmedje i Paris og hans private sølvsmedje på Lille Strandvej 1927-35. Ingen af disse epoker, som hver især var af stor betydning i Georg Jensens personlige liv, kunne man slå op og læse om, for der fandtes ingen strukturerede oplysninger om dem.

Arbejdet med at samle oplysninger om disse epoker og finde udstillingens genstande begyndte sidste sommer. Vi nedsatte en arrangementkomite bestående af Liv Carøe, Morten Møller Georg Jensen, Ellis Tauber-Lassen, Ib Georg Jensen, Per Blichfeldt og Michael Krogsgaard. Gruppen havde kontakt med alle de ca. 65 direkte efterkommere af Georg Jensen, og kontakt med en lang række personer, hvis familienavn på et tidspunkt har været knyttet til Georg Jensen. Samlet har vi nok talt med 3-400 personer og besøgt 50 – 75. Det var meget karakteristisk, at næsten alle havde deres historie at fortælle i relation til Georg Jensen, og der dannede sig langsomt et billede af Georg Jensens kunstneriske og personlige liv, som var ukendt for os, og som for en stor del har været holdt i de forskellige familier i de sidste 75-80 år. Også efterlysninger i aviser satte os i forbindelse med en lang række personer, som havde vigtige informationer og genstande. Vi fik i løbet af vinteren tilsagn fra så mange personer og institutioner om at måtte låne genstande til udstillingen, at vi til fulde kunne opfylde de mål, vi selv havde sat for udstillingens omfang og indhold. Arbejdet fortsatte dog indtil kort før udstillingen åbnede.

Det lykkedes os at få struktureret nogle af de epoker, vi havde udvalgt: Vi fik lokaliseret de fleste af Georg Jensens kendte billedhuggerarbejder. Hans modeller til Ipsens Terracottafabrik fik vi identificeret, bl. a. med hjælp fra Kathrine Jørgensen, og det lykkedes faktisk af finde eksemplarer af 20 af de i alt 23 arbejder, han fik sat i produktion hos Ipsen. De har aldrig været udstillet samlet tidligere. Hans modeller til Bing & Grøndahl er det ikke lykkes at få nogen strukturerede oplysninger om, idet Georg Jensen A/S sagde klart nej til at medvirke med oplysninger eller genstande. En enkelt lykkedes det dog at finde, nemlig statuetten af Oluf Poulsen som Falsmaal. Vi var stolte over at kunne udstille det tidligst kendte Georg Jensen smykke (når bortses fra et vedhæng fra hans læretid, som også var udstillet), nemlig Adam og Eva spændet, som ikke har været vist siden 1902. Vi fik nogle eksempler på tidlige arbejder fra 1901-4, men det er også klart et område, som vi arbejder videre med, og hvor vi i løbet af udstillingsperioden har fået en række vigtige kontakter. Palads Hotel skulle vise sig at blive en indgangsvinkel til Georg Jensens samarbejde med Anton Rosen – et særdeles spændende og meget omfattende område. Efter kontakt og samarbejde med Jens-Jørgen Frimand lykkedes det at samle alle tegningerne til sølvtøjet i Palads Hotel samt en stor del af selve genstandene. Ydermere lånte vi de to smukke skeer, Georg Jensen producerede for Anton Rosen i 1905 og havde indtil åbningsdagen en begrundet formodning om også at kunne vise en helt usædvanlig sukker strøbøsse, Georg Jensen lavede til Anton Rosen i 1908, hvilket desværre ikke lykkedes. Vi fik kontakt og et fremragende samarbejde med oldermand for Københavns Slagterlaug, Erik Michelsen og fik mulighed for at udstille den enestående Slagterlaugspokal, 3 fanespidser og en lydhammer. Anton Rosen rummet blev både omfattende og utroligt spændende. Det var ganske vanskeligt at strukturere Georg Jensens ophold i Paris 1924-26, men det lykkedes os at finde nogle af de meget smukke ting, han producerede der. Vi har i løbet af udstillingen fået nogle meget væsentlige kontakter, som har givet oplysninger og materiale, hvilket i høj grad har belyst tiden i Paris, og dette vil blive præsenteret ved andre lejligheder fremover. Georg Jensens produktion de sidste 8 år blev anskueliggjort ved en række meget smukke og enkle unika-arbejder, og en række af de ting, han lavede til og forærede sine nærmeste kunne vi præsentere i et meget bevægende rum med både smykker og unika.

Udstillingen blev besøgt af over 5.000 personer. Georg Jensen selskabet var ret involveret i de praktiske ting, idet vi stod for en række rundvisninger og foredrag, som fik rigtig god modtagelse, og desuden stillede en person til rådighed hver eneste åbningsdag som vagt. Der er god grund til at takke de af selskabets medlemmer, som har brugt deres fritid på denne store opgave. Vi har også haft et tæt samarbejde med museet, hvilket vi er særdeles taknemmelige for. Og til udlånerne af de ca. 300 genstande (hvilket gør det til den største Georg Jensen udstilling nogensinde) skylder vi naturligvis en dybfølt tak.

I forbindelse med udstillingen fremstillede Selskabet en bog ”Den ukendte Georg Jensen”. Formålet var at fortælle historien om disse mindre kendte sider af Georg Jensens produktion og bringe en række praktiske oversigter over f. eks. Ipsen-arbejderne, samt en stempel guide foruden fotos af de ting, der var mindre kendt. Med over 125 fotos er det en usædvanlig guide til Den ukendte Georg Jensen. Den er nu udkommet på engelsk (The Unknown Georg Jensen) og kommer på fransk i september. Desuden trykte vi 18 postkort og en papirudgave af Georg Jensen Magazine no. 1. Alt i alt har vi haft ret store udgifter på disse ting, men vi håber, at pengene vil komme ind gradvis i den kommende tid.

Udstillingen vil i perioden 23. september – 7. november blive vist i Danmarkshuset i Paris. Dette er vi stolte over og glade for, og det bliver spændende at udstille i den by, Georg Jensen elskede, og som han boede og drev sølvsmedje i 1924-26. Vi håber ved denne udstilling at knytte en række kontakter i Frankrig, og det bliver forhåbentlig muligt om relativt kort tid at kunne give en kvalificeret og dækkende beskrivelse af Georg Jensens tid i Paris med oplysninger om de vigtige ting, han producerede der.

Vi arbejder p. t. på at videreføre dele af udstillingen andre steder i 2005.

Det er nødvendigt at momsregistrere Selskabet, på grund af katalog-udgivelsen, og dette er netop effektueret.

Vi har fået en række nye medlemmer, både herhjemme og i udlandet – især USA.

Vi planlægger næste nr. af Georg Jensen Magazine, som på grund af de mange nye kontakter, vi har fået i år, vil indeholde en række meget spændende artikler. 

Der vil umiddelbart efter generalforsamlingen blive udsendt girokort til ordinære medlemmer og firmamedlemmer. Vi har kun 1 gang siden 2000 opkrævet kontingent, og derfor er tiden inde. Ved sidste generalforsamling fik vi et fint foredrag af Jens-Jørgen Frimand om Anton Rosen og Palads Hotel, og i år en meget kvalificeret og spændende introduktion til, hvordan en sølvsmedje, som Georg Jensens første i Bredgade, virker.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Michael Krogsgaard fremlagde regnskabet, som udviste et underskud. Der er dog en formodning om, at Selskabet vil få indtægter ved salg af Georg Jensen Magazine og The Unknown Georg Jensen, således at underskuddet gradvis reduceres. Regnskabet blev godkendt.

Morten Møller Georg Jensen blev genvalgt til revisor.

Der var intet under eventuelt, og mødet kunne sluttes.

Michael Krogsgaard

Tidligere års referater fra generalforsamlingen  

31. august 2003

31. august 2002