Referat fra generalforsamling i Georg Jensen Selskabet

afholdt den 1. september 2008.

1. Valg af dirigent: Morten Møller Georg Jensen, referent Morten Møller Georg Jensen.

2. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.

3. Formand Michael Krogsgaard aflagde bestyrelsen beretning:

Årsberetning fra bestyrelsen 2007-2008.

Efter et noget stille år skal der nu til at tages fat på at få konkretiseret tankerne omkring fremtidige udstillinger. Arbejdet med udstillingsprojektet med den foreløbige titel "4 gange Jensen" om Georg Jensen og hans 3 kunstneriske sønner: Jørgen, Søren og Ib, har været på stand by det meste af 2007. Bestyrelsen har besluttet at projekt skal realiseres, da der er en del interessante arbejde af både Jørgens tidlige periode og tid i Sverige samt sølv fra Søren og Ib. Kunstindustrimuseet meldt ud at de ikke har intention om at huse udstillingen, da de netop har haft jubilæums udstilling af Ib Georg Jensen i anledningen af hans 80-års fødselsdag. Bestyrelsen arbejde på en aftale med Museet i Dronningmølle. Udstillingsgruppen er fortsat Lone Harding, Nils Georg Jensen, Michael Krogsgaard, Liv Carøe, Ellis Tauber Lassen og Morten Møller Georg Jensen.

Desuden er der igen kommet henvendelse fra Miami, US som fortsat er yderst interesseret i at udstillingen "den ukendte Georg Jensen" kommer over Atlanten.

Bestyrelsen mangler blot at oversætte det nye nummer af Georg Jensen Magazine (#2), til engelsk, så vi håber at udsende det til efteråret 2008. Tak for tålmodigheden blandt selskabets medlemmer.

Ellis har opdateret selskabets hjemmeside (gjsilver.org) med nye flotte farver, links, tekst og udvidet stamtræ.

Den udadvendte aktivitet i dette år indebærer Formandens foredrag om GJ i Antik Historisk Selskab ved Struer. Der var fint fremmøde og stor interesse.

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabet fremlagdes (enkelt slåfejl under total udgift) men blev dog godkendt.

5. Bestyrelsen var ikke på valg.

6. Revisor var på valg, Morten Møller Georg Jensen blev genvalgt.

7. Der var ingen emner under evt.

Det faglige program i år bestod af to spændende oplæg hhv:

1. Hjemme fra Paris – Georg Jensen 1926-35

Michael Krogsgaard fortalte om omstændighederne, da Georg Jensen flyttede tilbage til Danmark i 1926 og genoptog samarbejdet med Georg Jensens Sølvsmedje, om introduktionen af hans Paris-designs i sølvsmedjens katalog, og om hans private produktion i den lille sølvsmedje i huset på Lille Strandvej. Samt hans mere eller mindre ukendte forhold til den amerikanske milliardær Mr. Booth.

2. Er arbejder med Georg Jensens underskrift lavet af ham selv ?

Georg Jensens underskrift igennem tiden og forskellige udgaver, som findes i sølvarbejderne, blev præsenteret. Der blev fint gennemgået hvorledes man kan skelne hans egne arbejder fra ting, som han aldrig har haft i hænderne.

Vi opfordrer medlemmerne til at medbringe interessante genstande, især arbejder fra sølvsmedjen på Lille Strandvej.

Formanden og Bestyrelsen kunne fremvise flere forskellige genstande fra den lille private kælder sølvsmedje på Lille Strandvej, som blev studeret af forsamlingen. Det kan kun opfordres til at medlemmerne forsat medbringer genstande af Georg Jensen til fremtidige sammenkomst.

 

Morten Møller Georg Jensen

02.09.08