GEORG JENSEN SELSKABET

"Georg Jensen Selskabet" ("The Georg Jensen Society") blev stiftet 24. april 2000 i København. Selskabets formål er at udbrede kendskabet til sølvsmed Georg Jensens kunst og levned og at samle oplysninger og materiale vedrørende Georg Jensens liv, hans kunstneriske løbebane som sølvsmed og billedhugger og om firmaerne "Georg Jensens Sølvsmedie" og "Georg Jensen & Wendel" i Georg Jensens levetid. Oplysninger og materiale skal i videst muligt omfang formidles til offentligheden via trykte eller elektroniske medier, foredrag eller symposier, udstillinger eller på anden måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf 4 valgte medlemmer:
Liv Carøe, Ellis Tauber-Lassen, Morten Møller Georg Jensen og Michael Krogsgaard, og 3 personer med særlig viden om Georg Jensen og hans livsværk: sølvsmed Mogens Bjørn-Andersen, Caryl og Harold Unger (Miami Beach, Florida, USA)

Michael Krogsgaard er formand for selskabet.

Individuelt medlemskab koster 200,- kr. -  27 Euro

Man kan melde sig ind ved at benytte indmeldelsesblanketten. Information om forretnings-medlemsskab fås ved henvendelse til selskabet.

 


 

Læs alt om udstillingen ”Den ukendte Georg Jensen”, som blev arrangeret af Georg Jensen Selskabet i samarbejde med Øregaard Museum i Hellerup i perioden 28.4 – 1.8.2004. Et udsnit af udstillingen blev vist i perioden 24.9 – 7.11.2004 i Danmarkshuset (Maison du Danemark) i Paris. Klik på ”udstilling 2004”.

I forbindelse med ”Den ukendte Georg Jensen” er udsendt en rigt illustreret bog af samme navn. Den er nu tilgængelig på engelsk: ”The Unknown Georg Jensen” og er af Danmarkshuset udgivet på fransk: ”Il était une fois un orfèvre … Georg Jensen”. Bestil bøgerne til levering med posten ved at klikke på ”Bøger”.


Læs mere om denne bog under "Bøger"

Georg Jensen Selskabet, Voldmestergade 4, DK-2100 København Ø, Denmark, gjs@gjsilver.org.

The contents of this homepage is protected by copyright; Copyright by The Georg Jensen Society.